Paint Survey

verftechnisch adviesbureau
Lees verder

Grote projecten

Sinds de oprichting in 1991 mag Paint Survey zich verheugen betrokken te zijn bij Nederlands grootste projecten op het gebied van conservering, zoals de kolenvergassingsinstallatie (Demkolec-SEP) te Buggenum (Limburg), het grootonderhoud project Oosterscheldekering van Dienstkring Deltakust van Rijkswaterstaat (10 jaar – 30 schuiven), het Rijkswaterstaat onderhoudsproject KOSMOS ZZZ (Zuid-Holland Zuid en Zeeland) en offshore werkzaamheden zowel in de Nederlandse als Engelse sector.

Paint Survey
“Perspectief in Verftechniek”